Search form

Saan 10:10

10'Yrinyɔɔ 'le 'nɩ di, ɔ 'mʋ 'na blablɔ, ‑ɔ mɔ 'na nahuin 'yri, ɔ 'mu lɛ 'lɩla, kɔ, ɔ 'mu gbo ‑wɔ a ‑tɩ. 'Mɛ ‑ye, 'n di 'le ꞊le, ‑ɛ die nu, 'mʋ nahuin 'klɔ yrayrʋ ‑nyi, 'mʋ ꞊nʋ ꞊hapʋ‑tɩ 'plɔplɔ 'yi ꞊hlɔn lɛ nu.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index