Search form

Saan 10:22

‑Juukʋɛ a ye'mʋnaanyʋ 'nɩ wɛɛn ꞊le ‑Yusu ke

22‑Tɛ 'dai ti ‑hi, ‑ye cɛ a ti nyre 'o ꞊o. Ti a ‑gbɛ 'yri, lɛ'mimre nɩ 'le Jrusrɛ 'mʋ, 'ke 'o Nyɩsʋa a 'kagblaka a ‑ta 'mʋ. ‑Nyrɔwɔ ꞊nʋ, ʋ ꞊tu la 'le lele 'kagblaka a ‑gbɛ Nyɩsʋa kwa 'mʋ gbo, ti ‑hi la a ti 'yri, nɛ‑ kɔ lɛ'mreti nyre 'o.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index