Search form

Saan 10:36

36'Mɛ ‑ye, Nyɩsʋa po 'mʋ ke 'pɩa, 'ke ꞊bo nu 'a ‑kʋan. Nɔ‑ lee ‑wɛ nɔ 'mʋ 'klɔ ‑gbo ke. A ‑mɛ ‑ye, a nɔ 'nɩ, 'nɩɩ Nyɩsʋa a ‑tɩ lɛ 'nɩ ‑haa, ‑ɛ nue, 'n ꞊tui nɩ, ‑ɛ mɔ, 'mɔ mɔ Nyɩsʋa a 'Yuu nɩ.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index