Search form

Saan 10:4

4'Bɔ 'hrɔɔ 'klɛɛ 'a blablɔ 'bii, ‑ye ɔ nyo 'mʋ naa ye, blablɔ a ‑gbɛ 'ɔ nyo ‑wɔn kʋɛ, ‑ɛ nue, ɔ yi 'a win nɩ.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index