Search form

Saan 10:7

‑Yusu, nɔ‑ mɔ ‑tɛɛ a blablɔkɔnyɔ

7‑Ye kɛ ‑Yusuu lele po, ɔ nɔ: «'Nɩɩ 'a mʋ 'nɩ le ‑tɛɛ, 'mɔ ‑gbo, 'n 'we ꞊nɔ blablɔ a ‑gblo a paalɛ ye.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index