Search form

Saan 11:16

16‑Ye Toma, ʋʋ ꞊Yrupoyu daa, kɛ ɔɔ 'a 'bienʋ ‑naagbopʋ ye po: «‑Ba kʋɛ ‑wɛ ‑Yusu ‑wɔn, ɔ kɔ ‑a mʋ 'hɛɛn, ‑a 'mʋ 'o ‑tɛgbii ‑do 'kʋʋ.»

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index