Search form

Saan 11:20

20‑Tɛ Matɩ 'wɩn, ‑ɛ mɔ, ‑Yusuu 'le 'nɩ di, ‑ye ɔ muo ye 'mʋ 'bɛ wɔn, kɛɛ, Mari ‑mɛ ‑ye, 'ke ɔ nɩ 'le kayu gbo.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index