Search form

Saan 11:31

31‑Juukʋɛ ꞊nʋ, ‑ʋ dio 'le ꞊wlʋ 'kwli 'mʋ gbo ꞊tu wɔn, ‑tɛ ʋ 'ye, ‑ɛ mɔ, Mari a ‑gbɛ, ɔ 'kɩka nɩ, 'ɔ 'hrɩ, ‑ye 'waa ‑gbɛ, ʋ 'ba 'mʋ lɛ ye, 'ʋ kʋɔ ‑wɔn. Ʋ ‑mɛ ‑ye, ʋ nɔ 'nɩ, 'ke ɔɔ 'le 'dɛɛ ye mu, ɔ 'mʋ we.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index