Search form

Saan 11:44

44Lasa 'ɔ 'hrɩ, 'a bʋɩ kɔ 'a dabʋɩ 'ʋ 'hɩnhɩʋɩn ‑jisɛi lɛ, 'ʋ mʋa ‑wɛ 'a 'lu dapɩa lɛ. ‑Ye ‑Yusu nɔ: «Ba ꞊wlɔɔ lɛ, kɔ, ba ‑hɩɔ mɛ lɛ, bɔ na!»

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index