Search form

Saan 11:48

48'Bɩa ꞊ba ‑hɩɔ mɛ lɛ, bɔ 'kɩɛ gbɛɛ 'lu ‑wɔn, nahuin 'bii dio ye kuo ꞊wlʋ, 'plɩɩ Romakʋɛ a nyɩgblakɩ, ʋ 'mʋ 'le di, ʋ 'mʋ ‑a mʋ gbatɩ klɛ ‑ha, ‑a mʋ ‑gbo, ‑ʋ mɔ Nyɩsʋa a 'kagblaka ‑gbo kɔ ‑a nɩ dakʋ 'bii a nyɩgblakɩ.»

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index