Search form

Saan 11:55

55‑Juukʋɛ a lɛ'mimre ꞊nʋ, ʋʋ Pakɩ daa, 'a ti 'mʋɛɛ yrɛ. 'Plɩɩ lɛ'mimre a ‑gbɛ, ɛ 'mʋ 'o nyre, 'blʋgba ꞊nʋ a nahuin 'plɔplɔ mu 'le Jrusrɛ 'mʋ, ‑ɛ die nu, dɛ ꞊nʋ, ʋ kɔ bʋ nu, 'plɩɩ ʋ 'mʋ 'o ye 'sii, 'ke 'o Nyɩsʋa ye, ʋ 'mue nu, 'plɩɩ ʋ 'mʋ lɛ'mimre a ‑gbɛ ke mu.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index