Search form

Saan 12:11

11‑ɛ nue, nɔ‑ kɔ ‑tɩɩ nɩ, ‑Juukʋɛ 'plɔplɔ 'ʋ kuo ‑Yusu ꞊wlʋ ye, 'ʋ 'kee nyɩgblakɩ a ‑gbɛ a ‑wɔnnaalɛ.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index