Search form

Saan 12:6

6Ɛ 'de bɔ kɔ ꞊sʋɛnyʋ a wɔlɩ a ‑tɩ, bɔ nu lɛ 'pʋprɛ. Kɛɛ, ɛ 'we ꞊nɔ ye, ɔ mɔ 'yrinyɔ'ɔ nɩ. Nɛ‑ nue, 'ɔ nu lɛ 'pʋprɛ. 'Ɛ mɔ ‑tɛɛ, nɔ‑ mɔ ꞊ke 'waa 'wligbo꞊tunyɔ, 'plɩɩ 'wli a ‑gbɛ, ɔɔ gblɛ ꞊tu, 'ɔ nyi ꞊ke lɛ 'yri.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index