Search form

Saan 13:12

12‑Tɛ ɔ ‑wɔ 'waa bʋɩ a lɛyɩyra ‑wɔn, ‑ye ɔ pue lele 'a 'luyewlawlʋ nɩ, 'ɔ nɩ lele gbo, 'ke 'o dɛdi‑tuoo ‑do ꞊nʋ ke, ɔ nɔ: «Dɛ ‑gbo, 'n nu 'a mʋ 'mʋ, ꞊be dɛ ‑gbo, ɛ ꞊hɛn 'nyrɛ, a yree 'mʋ lɛ?

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index