Search form

Saan 13:2

2‑Wise, ‑Yusu kɔ 'a ‑naagbopʋ 'hɛɛn, 'ke ʋ nɩ 'o dɛdiilɛ 'mʋ. 'Plɩɩ ʋ 'mʋ dɛ mu di, ɛ 'de kayu a 'mʋ‑hɛnyɔ kɔ, ‑bɔ yra 'waa bʋɩ lɛ, ‑ɛ 'we ꞊nɔ ye, ‑tɛ ‑Juukʋɛɛ 'a nunue nu. 'Plɩɩ ʋ 'mʋ dɛ mu di, ‑ye 'kuo ‑hʋɩn a nyɩgblaka Satan, ɔ 'prɛɛ 'le Judɩa Yisikalio ‑wɔn, ‑ɔ mɔ Simɔ a 'yu, 'ke bɔ po ‑Yusu 'a yraanyʋ kwa.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index