Search form

Saan 14:18

18'N 'deɛ ꞊bo hie 'o 'a mʋ gbo, ba 'ya ‑do 'mʋ. Kɛɛ, 'nɩ mu, 'n di 'le lele 'nɩ di, kɛ nɔ 'a mʋ ‑gbahlɔn.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index