Search form

Saan 15:2

2'Ɛ nɩ babʋ ꞊de 'bʋ nɩ 'o, 'bʋ 'nɩnɩ tʋ 'yɔ, ‑ye 'dɩdɔnyɔ a ‑gbɛ, ɔ nyu 'o 'nɩ 'bɛ, kɔ, 'ɛ nɩ babʋ ꞊de 'bʋ nɩ ‑wɛ 'o, 'bʋʋ 'yɔ tʋ, ɔ nyu 'le lɛ 'nɩ 'bɛ, ‑ɛ die nu, ʋ 'mʋ 'o ye 'sii, ʋ 'mʋ lele 'yɔ 'plɔplɔ ‑ye tʋ.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index