Search form

Saan 15:26

26Kɛ ‑Yusuu lele ꞊nʋ ye po, ɔ nɔ: «Nahuon ꞊nʋ, ‑ɔ di 'a mʋ 'mʋ ‑hɛ, ɔ di 'le 'nɩ di. 'Ke ɔ di 'le 'na Bu ‑wɔn 'mʋ ‑hɔn. 'Bɩa 'nɩ mu 'le 'na Bu ‑wɔn, 'n di 'a mʋ nahuon a ‑gbɛ ye 'nɩ ya. Nahuon a ‑gbɛ, nɔ‑ mɔ Nyɩsʋa a ‑Hihiu. Nʋ‑ di nahuin ‑tɩ a ‑tɛɛ tɔɔ. 'Bɩa 'bʋ di 'le, ʋ di 'nɩ ꞊tu, nahuon a gblo tio‑ 'n 'ya 'mʋ.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index