Search form

Saan 15:27

27A ‑mɛ ‑ye, a di ‑wɛ 'nɩ ꞊tu, nahuon a gblo tio‑ 'n 'ya 'mʋ, ‑ɛ nue, kʋɛ la 'le 'na ‑kʋan a ‑wlu꞊tuulɛ 'yie 'mʋ gbo, a kɔ 'mʋ 'hɛɛn, ‑a 'kɩɛ nɩnɩɛ 'hʋɩn 'mʋ.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index