Search form

Saan 16:12

12'N kɔ lele ‑tɩ 'plɔplɔ ꞊bo ꞊tu wɛn 'a mʋ ye, kɛɛ, ‑tɛ ti nɩ lɛ 'mʋ ‑gbo, a 'deɛ ba kɔ 'a 'mʋlɛyriilɛ, ‑ɛ nue, ɩ ‑hi 'a nɩ 'lu a lɛ‑hielɛ wlɔn.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index