Search form

Saan 16:17

17‑Ye 'a ‑naagbopʋ ‑ye, 'ke 'le 'waa dɩɔnʋ ‑gbahlɔn, kɛ ʋʋ po, 'ʋʋ wlɔn lɛ ꞊gbʋgba: «Dɛ tio‑ dɛ a ‑gbɛ, ɛ ꞊hɛn 'nyrɛ 'le? Kɛ ɔ po ‑a mʋ ye: 'Ke 'le ti gbi 'kwli 'mʋ, a 'deɛ ba 'ye 'klɛɛ lele 'mʋ, 'plɩɩ 'ke 'le ti gbi ‑ye 'kwli 'mʋ, a 'mʋ lele 'mʋ 'ye. Dɛ‑ kɔ ‑tɩ 'ɔ po ‑wɛ lɛ, ‑ɛ mɔ: A 'deɛ ba 'ye 'mʋ, ‑ɛ nue, 'ke 'nɩɩ 'le 'n Bu ‑wɔn mu.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index