Search form

Saan 16:23

23Ti a ‑gbɛ 'bɩ nyre 'o, ‑ye a 'deɛ ba ꞊gba 'klɛɛ lele 'mʋ wlɔn, ‑ɛ nue, a di ‑tɔplɩ 'bii a ‑gbɛ 'mʋ lɛ 'nɩ yrii. 'Nɩɩ 'a mʋ 'nɩ le ‑tɛɛ, ‑tɔplɩ 'bii ꞊nʋ, a di 'na Bu ‑hʋa, 'ke 'le 'na 'dʋ 'kwli 'mʋ, ɔ di 'a mʋ 'nɩ ‑nyi.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index