Search form

Saan 17:1

‑Tɛ ‑Yusu da la Nyɩsʋa, 'ke 'o 'a ‑naagbopʋ a ‑ta 'mʋ

1'Plɩɩ ‑Yusu 'mʋ 'klɛɛ mu ‑yrɛ, ‑ye ɔ 'ba 'mʋ ye 'a 'lu, 'ɔ ta 'le yakɔ 'mʋ lɛ, ɔ nɔ: «'Na Bu o, ti nyre 'o ꞊o. 'Mɔ ‑gbo, ‑ɔ mɔ ‑na 'Yu, nue, nahuin, ʋ 'mʋ 'na ‑tɩ a 'yi'bʋaalɛ 'ye, ‑ɛ die nu, 'mʋ ‑wɛ ꞊nʋ ‑na ‑tɩ a 'yi'bʋaalɛ tɔɔ.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index