Search form

Saan 17:7

7Ʋ yie 'klɛɛ nɩ, ‑ɛ mɔ, 'ɛ nɩ dɛ, ‑n ‑nyi 'mʋ, 'ke ɛ ‑hɔn 'le ‑mʋ ‑wɔn 'mʋ.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index