Search form

Saan 18:12

‑Tɛ ʋ gba la ‑Yusu, 'ke 'o nahuon ꞊nʋ ye, ‑ɔ mɔ ‑cɔhlʋnpinyʋ a nyɩgblaka Hanɩ

12‑Ye tii ‑do a ti 'yri, nahuin ꞊nʋ, Judɩa gba, kɔ 'waa nyɩgblakɩ 'hɛɛn, ʋ klɩ ‑Yusu nɩ, 'ʋ mʋɔ,

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index