Search form

Saan 18:20

20‑Ye ɔ ꞊tuo ꞊wɔn, ɔ nɔ: «Nahuin 'bii yie nɩ, ‑tɩ 'nɩɩ tɔɔ. 'N 'de ‑tɩ ꞊de ‑hli. 'Ɛ nɩ ti, 'ke 'nɩɩ o 'le Nyɩsʋa a kayuo gbo tɔɔ, kɔ Nyɩsʋa a 'kagblaka a ‑yaa 'mʋ, ‑tɛ ‑Juukʋɛ 'bii, ʋʋ 'le 'ya, kɔ 'waa nyɩgblakɩ 'hɛɛn.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index