Search form

Saan 18:37

37‑Ye Pilatɩ nɔ: «Ɛ 'we ꞊nɔ ye, ‑mɔ mɔ 'klɛɛ bodɩɔɔ nɩ 'a.» ‑Ye ‑Yusu nɔ: «‑N nyi wɛn a ꞊tue, 'mɔ mɔ bodɩɔ. Nɛ‑ nue, 'nɩ ‑hɔn 'le Nyɩsʋa ‑wɔn 'mʋ, 'ʋ kɔ 'mʋ, 'mʋ nahuin ‑tɩ a ‑tɛɛ tɔɔ. 'A ‑tɩ, 'bɩa nahuon 'bɔ nʋɛ ‑tɩ a ‑tɛɛ 'mʋ, ɔɔ 'mʋ ye gbo po nʋa, 'plɩɩ 'ɔɔ 'na ‑tɩ ‑tɛɛ pue.»

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index