Search form

Saan 19:32

32'Sɔyuo bʋ nyre 'klɛɛ 'o, ‑ye ʋ ‑yɩyra nahuiin 'hɔn ꞊nʋ a bʋɩ lɛ, ‑ʋ kɔ ‑Yusu 'hɛɛn ʋ kɔɔ 'o ti 'yie 'mʋ.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index