Search form

Saan 19:42

42‑Ye ‑Juukʋɛ a ‑wuwle‑nyrɔwɔ gblaka, ɔɔ ‑wlu mu 'nɩ ꞊tue. Nɔ‑ kɔ ‑tɩ 'ʋʋ 'kɩka, 'ʋ po 'le ‑Yusu a 'hʋɩn 'dɛɛdʋ a ‑gbɛ wlɔn, ‑ɛ nue, ɛ 'mʋɛɛ 'o ‑tɛgbi, ‑Yusu 'kʋʋ 'o ye.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index