Search form

Saan 2:12

12‑Tɛ dɛ a ‑gbɛ, ɛ ‑hi, ‑ye ɔ mu 'le Kapɛnaɔdɩɔ 'mʋ, ɔ kɔ 'a 'dii kɔ 'a ‑dɩayuo, kɔ 'a ‑naagbopʋ 'hɛɛn ‑wɛ, ‑ɛ die nu, ʋ 'mʋ 'le ‑nyrɔwɩ gbi ‑hi.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index