Search form

Saan 2:22

22‑Tɛ 'dai ti ‑hi, ‑tɛ ɔ 'kʋ, ti ꞊nʋ ‑kɔ 'yri ɔ 'hrɩ 'klɔ, ti a ‑gbɛ 'yri, 'kee nɩ, ɩ bi 'le 'a ‑naagbopʋ 'kwli 'mʋ, ‑ɛ mɔ, 'a ‑plahʋɩn a ‑tɩ ɔɔ la ꞊tu, ɛ 'de Nyɩsʋa a 'kagblaka, ɔ 'dio la 'nyrɛ ꞊hɛn. ‑Ye ‑tɩ ꞊nʋ, ʋ 'crɩɩ la, 'ke 'le Nyɩsʋacrɩɩnɩɛ 'kwli 'mʋ, ye‑hɛ‑nyrɛ 'mʋ, ʋ kui 'klɛɛ ye ꞊wlʋ, ɩ kɔ ‑tɩ 'bii ꞊nʋ 'hɛɛn, ‑Yusu ꞊tu la ꞊nʋ ye.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index