Search form

Saan 2:5

5Bɔ po 'klɛɛ lɛ, ‑ye ‑tɔplɩwonyʋ, ‑ʋ nɩ 'o, ‑Yusu a 'dii, ɔ nyu 'nɩ le, ɔ nɔ: «‑Tɩ 'bii ‑gbo, ɔ di ꞊tu, nɩ‑ ba nu ‑o!»

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index