Search form

Saan 2:9

9Bɔ ꞊tʋɛ 'klɛɛ wlɔn, ‑ye ɛ ‑hɛ nɔ. Ɔ 'de 'o yii, ‑tɛ nɔ a ‑gbɛ bɔ ‑hɔn 'o 'mʋ. ‑Tɔplɩwonyʋ ‑mɛ ‑ye, nʋ‑ yi. ‑Ye nyɩgblaka a ‑gbɛ, ɔ da 'blɩ'mʋpanyɔ nɩ,

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index