Search form

Saan 20:13

13‑Ye ʋ nɔ: «Nyrʋgba o, ɩ kla 'klɛɛ nɩ, ‑ɛ kɔ ꞊hien ‑nɩɩ we 'le?» ‑Ye Mari nɔ: «Ʋ ‑ha nɔ 'na Tɔɔnyɔ nɩ. 'N 'de 'o yii, ‑tɛ bʋ puo 'o gbo.»

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index