Search form

Saan 20:24

‑Yusu kɔ Toma 'hɛɛn

24‑Tɛ ‑Yusu 'hrɩɩ ꞊nʋ ye ‑tɩtɛ, Toma, ‑ɔ mɔ ‑Yusu a ‑naagbopʋyu ‑ye ꞊nʋ, ʋʋ ꞊Yrupoyu daa, ɔ 'de 'le 'a 'bienʋ ‑hɛyri nɩ.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index