Search form

Saan 20:29

29«꞊Be ‑tɛ ‑n 'ye 'mʋ, nɔ‑ kɔ ‑tɩ ꞊nɩ nye ‑tɛɛ pue, ‑ɛ mɔ, 'n 'hrɩ 'klɔ. 'Manʋ 'ke 'o nahuon ꞊nʋ ‑wɔn, ‑ɔ 'de 'mʋ 'ye, 'plɩɩ ‑ɔ pue ‑tɛɛ, ‑ɛ mɔ, 'n 'hrɩ 'klɔ, 'plɩɩ ‑ɔ kuo 'mʋ ꞊wlʋ ye.»

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index