Search form

Saan 20:3

3'Tata a ti 'yri, Simɔ Piɛlɩ kɔ ‑naagbopʋyu ‑ye ꞊nʋ 'hɛɛn, ʋ 'hrɩ nɩ, 'ʋ gba 'le 'dɛɛ ye cigbɛi.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index