Search form

Saan 20:8

8‑Ye ‑naagbopʋyu ꞊nʋ, ‑ɔ kɔ ‑tɩtɛ nyre 'o, ɔ pa ‑wɛ 'le 'dɛɛ wlɔn nɩ, 'ɔ 'ye, ‑ɛ mɔ, ‑Yusu 'de 'le 'dɛɛ wlɔn nɩ. Nɛ‑ mɔ bɔ pui 'klɛɛ ‑tɛɛ, ‑ɛ mɔ, ‑Yusu ‑hɔn 'le 'kʋkʋnyʋ ‑hɛyri 'mʋ nɩ, 'ɔ 'hrɩ 'klɔ,

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index