Search form

Saan 21:12

12‑Ye ‑Yusu nɔ: «Ba 'de, a 'mʋ dɛ di!» Ʋ ‑hʋa bʋ ꞊gbɔ wlɔn, ‑ɛ mɔ: «Nyɔ tio‑ ‑n 'ya 'klɛɛ 'le?» kɛɛ, ʋ 'die nu, ‑tʋɩ a ‑tɩ, ‑ɛ nue, ʋ yie nɩ, ‑ɛ mɔ, Kʋkɔnyɔ'ɔ nɩ,

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index