Search form

Saan 21:18

18'Nɩɩ ‑mʋ 'nɩ le ‑tɛɛ, ‑tɛ ‑n 'ya la gblotayu 'mʋ, ‑tɛ ‑na ꞊wlʋʋ la 'le 'yee, 'ke ‑nɩɩ la 'le mu, kɛɛ, ꞊nɩ ‑wɛ ‑hlɩn 'yi, ‑n di ‑hlɩn 'mʋ lɛ ꞊gblɛ dabʋɩ, ꞊ɔ ‑ye 'mʋ ‑hlɩn 'le ‑mʋ ‑tɛgbi ‑ye gba, ‑tɛ ‑na ꞊wlʋ 'de 'le nɩ.»

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index