Search form

Saan 21:24

24‑Naagbopʋyuu ‑do a ‑gbɛ, ‑ɔ kɔ ‑tɩ ‑Yusu ꞊tu, nɔ‑ɔ nɩ, ‑ɔɔ ‑tɔplɩ ‑gbo ‑wɔn lɛ na. Ɔ 'yi nɩ, ‑ɛ nue, ɔ nɩ la ke ‑tuo, 'ɔ pui nɔ 'crɩɩnɩɛ ‑gbo 'kwli 'mʋ. 'Ɛ nɩ nahuon, kɛ nɔ ‑a mʋ ‑hɛyri, ɔ yie nɩ, ‑ɛ mɔ, ‑tɩ a ‑tɛɛ nɩ, ɔɔ ꞊tu.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index