Search form

Saan 3:16

16'Ɛ mɔ ‑tɛɛ, Nyɩsʋa nʋɛ ‑tʋnahuin 'mʋ nɩ 'dɔ. Nɛ‑ nue, 'ɔ ‑ha 'a 'Yuu ‑do, ‑ɛ die nu, 'ɛ nɩ nahuon, 'bɔ kuo ꞊wlʋ ye, ɔ 'nɩ ꞊han 'wan, kɛɛ, Nyɩsʋa a ‑gbɛ, ɔ 'muo 'klɔ yrayrʋ ‑nyi, ‑ɔ 'nɩnɩ ‑wɛ 'le.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index