Search form

Saan 4:18

18‑ɛ nue, ‑bo kɔ tɔ, ‑bo kɔ tɔ, ɛ ‑wɛ 'klɛɛ 'le tɔnʋʋ ꞊hun, 'plɩɩ ‑ye, nahuon ꞊nʋ, ‑ɔ kɔ ‑mʋ 'hɛɛn‑ nye 'mʋ na, ‑tɛ ti nɩ lɛ 'mʋ ‑gbo, ɔ 'de ‑na tɔ.»

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index