Search form

Saan 4:25

25‑Ye nyrʋgba ꞊nʋ, ɔ nɔ: «'N yie nɩ, ‑ɛ mɔ, Waanyɔ ꞊nʋ, Nyɩsʋa po la lɛ, ɔ di la ‑a mʋ ye ya, ɔ kɔ bɔ di 'le. 'Bɔ di 'le, ‑ye ɔ di ‑a mʋ ‑tɔplɩ 'bii klɛ 'nɩ ‑hɩhɩa.»

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index