Search form

Saan 4:27

27Tii ‑do a ti 'yri, ‑ye ‑Yusu a ‑naagbopʋ ‑nɩ wɛn, ‑ʋ mu wɛn 'dɩɔ 'mʋ, ʋ nyre 'o ꞊o. Ɩ saka ꞊nʋ nɩ, ‑tɛ ‑Yusu kɔ nyrʋgba 'hɛɛn, ʋʋ toto po. Kɛɛ, 'waa nahuon ꞊de 'de wlɔn ꞊gba, ‑ɛ mɔ: «‑Tɩ tio‑ ‑n nyo wlɔn ꞊gba 'le?» kɔ, «‑Tɩ tio‑ ɔ kɔ ‑mʋ 'hɛɛn, aa ꞊tu 'le?»

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index