Search form

Saan 4:35

35‑A 'brikʋɛ nɔ 'nɩ: ꞊Nɩ 'dɔ ꞊gbla, yakʋɛɛ ‑hɛn 'bɛ ꞊cɛ, ‑ye ‑n nyo 'nɩ 'cɛ. Kɛɛ, 'mɛ ‑ye, 'nɩɩ 'a mʋ 'nɩ le: Ba 'ba 'yii 'mʋ, ba ta 'le ‑ci klɛ. ꞊Gbla ꞊hlu nɩ ‑dodo. Ɔ ‑wɛ 'le 'cɩcɛ.» (Ɛ 'we ꞊nɔ ye, nahuin ‑gbo, ‑ʋ nyo 'le 'hʋɩn 'mʋ di, ‑ʋ ‑wɛ ‑wɔn, 'ke ‑bʋ kɔ 'klɔ yrayrʋ ꞊nʋ, ‑ɔ 'nɩnɩ ‑wɛ 'le, nʋ‑ kɔ ‑tɩ ɔɔ ꞊tu.)

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index