Search form

Saan 4:36

36«‑Kʋannunyɔ ꞊nʋ, ‑ɔɔ ꞊gbla 'cɛ, ɔ kɔ 'a nɩ 'pɛɛlɛ nɩ. 'A ‑kʋan a ‑gbɛ, nɔ‑ nye nu, nahuin 'ʋʋ 'klɔ yrayrʋ ꞊nʋ kɔ, ‑ɔ 'nɩnɩ ‑wɛ 'le. ‑Ye 'klɛɛ, nahuon ꞊nʋ, ‑ɔɔ ꞊gbla 'dɔ, kɔ nahuon ꞊nʋ, ‑ɔ nyo 'cɛ, ʋ di 'mʋ lɛ bibi 'yi, ʋ 'mʋ 'manʋ nu.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index