Search form

Saan 4:52

52‑Ye ɔ ꞊gbʋ wlɔn, ɔ nɔ: «Ti tio‑ kɔ 'yri 'a 'hʋɩn 'kee 'le?» ‑Ye ʋ nɔ: «‑Dina bɔ bi 'tʋ 'le, 'a ‑haawɔɔ ‑do bɔ ‑hi 'tʋ, ‑ye 'a 'hʋɩn 'kee 'tʋ nɩ.»

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index