Search form

Saan 5:14

14‑Tɛ ɛ gba ti gbi, ‑ye 'ke ‑Yusu yɔ 'le Nyɩsʋa a 'kagblaka gbo. Kɛ ɔɔ ꞊nɔ ye po, ɔ nɔ: «'Ye kɛ, ‑na 'kʋɛ ‑wɛ nɩ. ꞊Nɩ nu 'le 'klɛɛ lele dɛ 'kuku, ‑ɛ die nu, ꞊sʋɛ a 'yiye ꞊nʋ, ‑ɛ ‑hi 'a dɛ ‑gbo wlɔn, ‑n 'ye, ɛ 'nɩ ꞊han ‑mʋ yɛ.»

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index