Search form

Saan 5:20

20'Ɛ mɔ ‑tɛɛ, 'na Bu nʋɛ 'mʋ 'mʋ nɩ, 'ɔɔ 'mʋ ‑tɔplɩ 'bii ꞊nʋ tɔɔ, 'a ‑gbɛ, ɔɔ nu. Ɔ di lele 'mʋ 'nɩ le, ꞊bo nu 'ŋmilɛka‑tɔplɩ ‑ye, ‑ɩ ‑hi 'o 'a dɛ ‑gbo 'mʋ, 'n nu, ‑tɛ ti nɩ lɛ 'mʋ ‑gbo, ɩ 'mʋ 'a mʋ saka.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index